dimarts, 31 de gener de 2023

57. S'aprofita el temps del tot ?

  


 Feta per: Juan Felipe Gutierrez Gonzalez


56.És possible ser feliç estant sol?

 


                                                                                                                  Feta per: Aleix Jiménez

55.És la natura l'origen de tot?

 


                                                                                                         Feta per:Musta boulaich

54. El passat sempre queda escrit?


 Feta per: Laura Nicolau Parada

53. Som lliures o només creiem ser-ho?


 Feta per: Alan Falbi Marín

dilluns, 30 de gener de 2023

52. És obligatori créixer i envellir-se?

 


Feta per: Martí-Mandoni Fullat Font

51. Entrenament físic, mental ... o els dos?


49. Fins a quin punt l'evolució ens ha confós ?

Feta per Raúl Gómez Blanco

 

49.És suficient demanar perdó?

 

                                                                                                                      
                                                                                                                          
Feta per: Ainara López Senent
48. Està escrita la nostra vida o va ser casualitat trobar-nos?

 

Feta per: Lucía Fernández Aranda

47. Normes o sentit comú?

 

Feta per Haoping Lu

46. Li donem el valor suficient al nostre temps ?

 


Feta per: Nicole Mendoza Bru 

45. El nostre passat condiciona el nostre futur?

 


Fet per: Laia Velarde

44. És el temps el sentit de la vida?

 


Feta per: Alejandro Guzmán

42. És l'oïda només la capacitat d'escoltar o la font de les emocions?

 


Fet per: Xènia López

41. Què és l'entreteniment?

 

Fet per: Erik perruAguilera

40. Què és la felicitat?

 

Fet per: Alexia Serrano

39. Vull o ho necessito?

 

                                                                                                              Fet per:  Erik Fernández Álvarez 

38. Aparença o realitat?


 Fet per: Gilbert Gomez Bonillo

37. Som lliures d'escollir el nostre camí?

Fet per: Eric Álvarez Sancho